لطفا برای دسترسی به وبگاه جدید انجمن حشره شناسی ایران به اطلاعیه زیر مراجعه فرمایید.