انجمن حشره‌شناسی ایران در تاریخ 1347/6/13 با کوشش و بذل همت متخصصین به‌نام حشره‌شناسی ایران تشکیل گردید. اولین هیأت مدیره انجمن متشکل از حشره‌شناسان نامدار آن روزگار: آقایان دکتر دواچی، مهندس تقی زاده، دکتر شجاعی، مهندس میرزایی، دکتر اسماعیلی، مهندس فرحبخش، دکتر صفوی، مهندس غفاری و دکتر سپاسگزاریان بود. اولین اساسنامه انجمن در تاریخ 1349/2/9 و به‌ شماره 1104 به ثبت رسید. از آن تاریخ تاکنون این انجمن طی 50 سال فعالیت مستمر و مثمر، 21 دوره هیأت مدیره داشته و با حدود 1500 نفر عضو پیوسته، وابسته و افتخاری در شمار قدیمی‌ترین و بزرگترین انجمن‌‌های علمی کشور جای دارد. افرون بر این، انجمن از بدو تأسیس تا امروز با بسیاری از مراکز علمی، تحقیقاتی،‌ موزه‌ها و دانشگاه‌های معتبر جهان در ارتباط بوده و هست.

پیشکسوتان علم حشره‌شناسی و بنیان‌گذاران انجمن حشره‌شناسی ایران

انجمن حشره شناسی ایران