اهداف انجمن

  • ایجاد و تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی و هماهنگی لازم در سطح ملی و بین المللی با محققان و متخصصان حشره‌شناسی

  • ارتقای دانش حشره‌شناسی در کشور و آشنا نمودن قشرهای مختلف با این علم

  • همکاری و مشاوره با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی

  • فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فنی در زمینه‌های مربوطه

  • انتشار نشریات علمی و کتب در زمینه‌های مختلف حشره‌شناسی

  • برگزاری گردهم‌آیی‌های علمی در سطح ملی ، منطقه‌ای و بین‌المللی

فعالیت‌های انجمن

• انتشار ”نامه‌ی انجمن حشره‌شناسی ایران“ از سال 1349 تا کنون.

• انتشار خبرنامه به صورت فصل‌نامه.

• برگزاری سخنرانی‌های علمی در زمینه‌های مختلف حشره‌شناسی

• برگزاری همایش‌هاو کنگره‌های علمی به منظور ارتباط و تبادل نظر اعضا با یک‌دیگر. در این رابطه انجمن حشره‌شناسی یکی از برگزارگنندگان کنگره‌ی گیاه‌پزشکی ایران می‌باشد. این کنگره از سال 1347 تا کنون برگزار می‌گردد

انجمن حشره شناسی ایران